ICD, ORANGE | TÀI SẢN CỦA BỐ LYRIC | KING OF RAP 2020 | KOR TẬP 12Intro: Thời gian là một dòng chảy Thời gian cho chúng ta rất nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ Ver 1: Chào mừng con đến bên bố ngắm …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *